Прехвърляне към съдържание


Последни публикации


Препоръчано съдържание  Ръководство за работа с продукта InCash


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА INCASH (Ръководството е съобразено с версия 3.1 на продукта) Това ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа и възможностите на програмата за лично и с...

Прочети целия материал →   

Препоръчано съдържание  Как да започнем работа със StoreHouse LITE в 10 бързи стъпки


Как да започнем работа със StoreHouse LITE в 10 бързи стъпки Поводът за написването на тази кратка статия са някои периодично задавани въпроси относно фундаментални моменти в работата с продукта StoreHouse LITE. Тъй като разбираме добре, че не все...

Прочети целия материал →   

Препоръчано съдържание  Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO


Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO и безплатния складов софтуер StoreHouse LITEПрочети целия материал →   

Отпечатване на Вашето лого върху фактурите


Отпечатване на Вашето лого върху фактури (и други видове документи) в StoreHouse PRO В тази част на ръководството ще обясним настройките, които е необходимо да направите в StoreHouse PRO, за да може програмата да отпечатва логото на Вашата фирма и...

Прочети целия материал →   

Едновременно избиране на няколко елемента от списък


Едновременно избиране на няколко елемента от списък с множество елементи  В настоящата статия ще се опитаме да внесем разяснение по един конкретен въпрос, който е доста често задаван от потребителите на продукта StoreHouse PRO. Както е добре извес...

Прочети целия материал →   

Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър


Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър  При определени обстоятелства (най-често при обновяване на хардуера или преинсталация на операционната система) се налага продуктът StoreHouse PRO и данните, управлявани чрез него, да бъдат премест...

Прочети целия материал →   

Отдалечена работа със StoreHouse PRO през Интернет


В случай, че разполагате с терминален сървър, работещ под управлението на Microsoft Windows Server 2008/2012 (или по-нова версия), можете да реализирате отдалечен достъп до складовата програма StoreHouse PRO през Интернет - както от отдалечени складови и търговски обекти, така и от Вашия лаптоп/таблет, докато сте в движение или у дома си. Описаната по-долу схема на работа е препоръчителна и приложима не само при работа през Интернет, но и при едновременна интензивна употреба на програмата в локална мрежа от голям брой потребители.Прочети целия материал →   

Издаване на фактури за авансово плащане


Издаване на фактури за авансово плащане Издаването на фактури за авансови плащания в складовата програма StoreHouse PRO не се различава особено от начина, по който се издава всяка друга фактура, но все пак има известни специфики, които ще разгледа...

Прочети целия материал →   

Работа с няколко бази данни в StoreHouse PRO


StoreHouse PRO позволява на потребителите да създават и работят с неограничен брой бази данни, всяка от които представлява отделен и напълно независим масив от номенклатури, операции и документи. Най-често работата с повече от една база данни е наложителна в случаите, при които потребителят има две или повече фирми, чиито складове и документи е необходимо да отчита разделно, но тази възможност има и други полезни приложения.Прочети целия материал →   

Как да намалим размера на базата данни в StoreHouse PRO


Използвате складовия софтуер StoreHouse PRO от дълго време, а натрупалата се в огромни количества информация - за много години назад - вече не ви е необходима в оперативната база данни, но пък и не желаете да я изтриете безвъзвратно? За щастие програмата разполага с необходимите инструменти, с чиято помощ можете да прехвърлите остарялата информация в друга база данни и по този начин да ускорите работата си с продукта.
.Прочети целия материал →   

Инсталиране върху флаш памет и стартиране в преносим ("portable") вид


Инсталиране на продукта върху флаш памет и стартиране в преносим ("portable") вид Малкият размер на програмата StoreHouse PRO (под 5 мегабайта в инсталиран вид) и относителната й независимост от конкретни компоненти на операционната система, изкуш...

Прочети целия материал →   

Отпечатване на документи в PDF файл чрез PDFCreator


Често задаван въпрос е, как един документ може да бъде съхранен във външен файл, вместо да бъде отпечатан на принтер. В рамките на настоящата статия ще Ви предложим вариант за постигането на подобна възможност. За целта ще разгледаме един конкретен продукт - PDFCreator, който можем спокойно да Ви препоръчаме не само заради неговата цена (безплатен е), но и поради изключителните му качества.Прочети целия материал →   

Промяна на номерацията на фактурите


Промяна на номерацията на фактурите По подразбиране StoreHouse PRO ще генерира уникален 10-разряден последователен номер за всяка издадена от Вас фактура. При липсата на предишни фактури, издадени чрез програмата, първият номер на фактура ще бъде...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Потребители и права за достъп


Потребители и права за достъп Докато при безплатната LITE версия данните не са защитени срещу неоторизиран достъп, то при StoreHouse PRO се поддържа комплексна и същевременно изключително гъвкава система за определяне на правата за достъп до отдел...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Приходи и разходи"


Модул "Приходи и разходи" - отчитане на плащанията в касата и банката В тази част на ръководството ще се спрем на възможностите на модул "Приходи и разходи" и начина на работа с него, и ще обясним как той може да Ви бъде полезен. Ще започнем...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Инсталация и актуализация


Инструкции за инсталация и актуализация на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Първоначално стартиране и конфигуриране


В тази част от ръководството за работа с продукта StoreHouse PRO сме обяснили настройките на програмата и как промяната им може да Ви помогне да оптимизирате процеса на работа с нашия продукт.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Конфигурация за работа в локална мрежа


Конфигурация на StoreHouse PRO за работа в локална мрежа Потребителите на StoreHouse PRO, които са закупили лиценз за повече от едно работно място могат да се възползват от възможността за едновременна работа с продукта от няколко работни места в...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Архивиране и възстановяване


Архивиране и възстановяване на базата данни от архив Ето, че стигнахме до един от най-важните моменти при работата с програмата StoreHouse - архивирането на данните и възстановяването им от създаден архив. Със съжаление ще отбележа обаче, че това...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Прехвърляне"


Модул "Прехвърляне" (трансфер на стоки между обекти) В настоящата глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме приложението на модул "Прехвърляне" в StoreHouse PRO и начина на работа с него. Както подсказва името на модула, неговата з...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Импорт и експорт на данни от CSV файл


Импорт и експорт на данни от CSV файл в StoreHouse PRO  В StoreHouse PRO е осигурена възможност за обмен на данни с други софтуерни системи - счетоводни продукти, електронни таблици и т.н., чрез неутралния текстов формат CSV (Comma-Separated Value...

Прочети целия материал →   

Запазване на данните от LITE версията при преминаване към StoreHouse PRO


Как да запазим данните си при преминаване от StoreHouse LITE към StoreHouse PRO  Често задаван от новите потребители на StoreHouse PRO е въпросът, могат ли да запазят и прехвърлят съществуващите си данни, които преди това са въвели в безплатн...

Прочети целия материал →