Прехвърляне към съдържание


Най-новото


Важна тема  Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO

06.04.2011 10:25 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO Това ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа със складовата програма StoreHouse и нейните възможности, и да послужи като...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Важна тема  Как да започнем работа със StoreHouse LITE в 10 бързи стъпки

01.04.2012 03:00 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Поводът за написването на тази кратка статия са някои периодично задавани въпроси относно фундаментални моменти в работата с продукта StoreHouse LITE. Тъй като разбираме добре, че не всеки е ползвал подобен софтуер (или е ползвал продукт с по-различна концепция) и е напълно нормално да възникнат определени въпроси или неясноти в процеса на разучаване, затова тук ще се опитаме да синтезираме в няколко стъпки онова, което иначе е достъпно в много по-големи детайли чрез помощната документация на програмата.Прочети целия материал →    0 коментари   

Важна тема  Ръководство за работа с продукта InCash

09.03.2012 22:31 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА INCASH (Ръководството е съобразено с версия 2.0 на продукта) Това практическо ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа с програмата и нейните възможности...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Потребители и права за достъп

04.04.2011 18:53 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Потребители и права за достъп  Докато при безплатната LITE версия данните не са защитени срещу неоторизиран достъп, то при StoreHouse PRO се поддържа комплексна и същевременно изключително гъвкава система за определяне на правата за достъп до отде...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Прехвърляне"

27.10.2011 17:00 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Прехвърляне" (трансфер на стоки между обекти)  В настоящата глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме приложението на модул "Прехвърляне" в StoreHouse PRO и начина на работа с него. Както подсказва името на модула, неговата...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Приходи и разходи"

27.04.2011 06:10 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Приходи и разходи" - отчитане на плащанията в касата и банката  В тази част на ръководството ще се спрем на възможностите на модул "Приходи и разходи" и начина на работа с него, и ще обясним как той може да Ви бъде полезен. Ще започнем...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Импорт и експорт на данни от CSV файл

05.06.2011 23:15 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Импорт и експорт на данни от CSV файл в StoreHouse PRO  В StoreHouse PRO е осигурена възможност за обмен на данни с други софтуерни системи - счетоводни продукти, електронни таблици и т.н., чрез неутралния текстов формат CSV (Comma-Separated Value...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Как да намалим размера на базата данни в StoreHouse PRO

01.02.2018 12:00 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Използвате складовия софтуер StoreHouse PRO от дълго време, а натрупалата се в огромни количества информация - за много години назад - вече не ви е необходима в оперативната база данни, но пък и не желаете да я изтриете безвъзвратно? За щастие програмата разполага с необходимите инструменти, с чиято помощ можете да прехвърлите остарялата информация в друга база данни и по този начин да ускорите работата си с продукта.
.Прочети целия материал →    0 коментари   

Работа с няколко бази данни в StoreHouse PRO

24.05.2012 17:30 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

StoreHouse PRO позволява на потребителите да създават и работят с неограничен брой бази данни, всяка от които представлява отделен и напълно независим масив от номенклатури, операции и документи. Най-често работата с повече от една база данни е наложителна в случаите, при които потребителят има две или повече фирми, чиито складове и документи е необходимо да отчита разделно, но тази възможност има и други полезни приложения.Прочети целия материал →    0 коментари   


Отпечатване на документи в PDF файл чрез PDFCreator

19.04.2011 18:35 | Елизия Софтуер в Други статии

Отпечатване на документи в PDF файл чрез PDFCreator Често задаван въпрос е, как един документ може да бъде съхранен във външен файл, вместо да бъде отпечатан на принтер. В рамките на настоящата статия ще Ви предложим вариант за постигането на подобна...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Издаване на фактури за авансово плащане

16.05.2014 15:05 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Издаване на фактури за авансово плащане Издаването на фактури за авансови плащания в складовата програма StoreHouse PRO не се различава особено от начина, по който се издава всяка друга фактура, но все пак има известни специфики, които ще разгледа...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Отдалечена работа със StoreHouse PRO през Интернет

01.09.2017 13:30 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

В случай, че разполагате с терминален сървър, работещ под управлението на Microsoft Windows Server 2008/2012 (или по-нова версия), можете да реализирате отдалечен достъп до складовата програма StoreHouse PRO през Интернет - както от отдалечени складови и търговски обекти, така и от Вашия лаптоп/таблет, докато сте в движение или у дома си. Описаната по-долу схема на работа е препоръчителна и приложима не само при работа през Интернет, но и при едновременна интензивна употреба на програмата в локална мрежа от голям брой потребители.Прочети целия материал →    0 коментари   

Запазване на данните от LITE версията при преминаване към StoreHouse PRO

17.03.2017 15:13 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Как да запазим данните си при преминаване от StoreHouse LITE към StoreHouse PRO? Често задаван от новите потребители на StoreHouse PRO е въпросът, могат ли да запазят и прехвърлят съществуващите си данни, които преди това са въвели в безплатната L...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Конфигурация за работа в локална мрежа

05.04.2011 02:00 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Конфигурация на StoreHouse PRO за работа в локална мрежа Потребителите на StoreHouse PRO, които са закупили лиценз за повече от едно работно място могат да се възползват от възможността за едновременна работа с продукта от няколко работни места в...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Промяна на номерацията на фактурите

02.06.2011 13:40 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Промяна на номерацията на фактурите По подразбиране StoreHouse PRO ще генерира уникален 10-разряден последователен номер за всяка издадена от Вас фактура. При липсата на предишни фактури, издадени чрез програмата, първият номер на фактура ще бъде 0000...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Първоначално стартиране и конфигуриране

05.04.2011 06:30 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Първоначално стартиране и конфигуриране на StoreHouse PRO Преди да продължите, уверете се, че в контролния панел на Вашата операционна система сте избрали български регионални настройки за формата на датата и за използваните шрифтове. Често срещана г...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Инсталиране върху флаш памет и стартиране в преносим ("portable") вид

11.10.2011 07:40 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Инсталиране на продукта върху флаш памет и стартиране в преносим ("portable") вид Малкият размер на програмата StoreHouse PRO (под 5 мегабайта в инсталиран вид) и относителната й независимост от конкретни компоненти на операционната система, и...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър

27.06.2011 12:20 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Преместване на продукта (лиценза) на нов компютър При определени обстоятелства (най-често при обновяване на хардуера или преинсталация на операционната система) се налага продуктът StoreHouse PRO и данните, управлявани чрез него, да бъдат преместени...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Едновременно избиране на няколко елемента от списък

26.05.2011 01:25 | Елизия Софтуер в Съвети и недокументирани функции

Едновременно избиране на няколко елемента от списък с множество елементи В настоящата статия ще се опитаме да внесем разяснение по един конкретен въпрос, който е доста често задаван от потребителите на продукта StoreHouse PRO. Както е добре известно...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Архивиране и възстановяване

05.04.2011 04:08 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Архивиране и възстановяване на базата данни от архив Ето, че стигнахме до един от най-важните моменти при работата с програмата StoreHouse - архивирането на данните и възстановяването им от създаден архив. Със съжаление ще отбележа обаче, че това е и...

Прочети целия материал →    0 коментари