Прехвърляне към съдържание


InCash


Важна тема  Ръководство за работа с продукта InCash

09.03.2012 23:31 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА INCASH (Ръководството е съобразено с версия 2.0 на продукта) Това практическо ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа с програмата и нейните възможности...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Работа с файлове на InCash

10.03.2012 19:45 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Работа с файлове на InCash <<< връщане към индексната страница Данните, които потребителят въвежда в програмата, се съхраняват във файл, откъдето по-късно могат да бъдат заредени за допълнителна обработка или за изготвяне на определен отч...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Запознаване с основните части на програмата InCash и тяхното предназначение

10.03.2012 12:07 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Запознаване с основните части на програмата InCash и тяхното предназначение <<< връщане към индексната страница InCash разполага със стандартен графичен интерфейс, чрез който потребителят извършва всички операции и действия, които се подд...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Други функции на продукта InCash

13.03.2012 21:33 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Други функции на продукта InCash <<< връщане към индексната страница В предишните глави от ръководството разгледахме и обяснихме в подробности основните операции в продукта InCash, въвеждането и манипулирането на различни видове данни, ка...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Филтриране на данните в InCash

12.03.2012 21:20 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Филтриране на данните в InCash <<< връщане към индексната страница В предишните глави на това ръководство разгледахме начините за въвеждане на различни типове данни в програмата. Въвеждането на входна информация несъмнено е важен процес в...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Създаване, редактиране и изтриване на приходни и разходни операции в InCash

11.03.2012 17:36 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Създаване, редактиране и изтриване на приходни и разходни операции в InCash <<< връщане към индексната страница Реквизити на операцията В тази глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме една от основните и най-често извърш...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Валути - създаване, манипулиране и отчет за наличните средства

10.03.2012 23:39 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Валути в InCash - създаване, манипулиране и отчет за наличните средства <<< връщане към индексната страница Тъй като основното предназначение на продукта InCash е да води отчет на приходите и разходите, основният реквизит, в която и да е...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Категории в InCash - предназначение, създаване и манипулиране

10.03.2012 23:27 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Категории в InCash - предназначение, създаване и манипулиране <<< връщане към индексната страница Предназначение на категориите Категориите в InCash са задължителен и изключително важен реквизит на всяка приходна или разходна операция. Т...

Прочети целия материал →    0 коментари