Прехвърляне към съдържание


Ръководство за работа


Препоръчано съдържание  Ръководство за работа с продукта InCash


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА INCASH (Ръководството е съобразено с версия 3.1 на продукта) Това ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа и възможностите на програмата за лично и с...

Прочети целия материал →   

Филтриране на данните в InCash


Филтриране на данните в InCash <<< връщане към индексната страница В предишните глави на това ръководство разгледахме начините за въвеждане на различни типове данни в програмата. Въвеждането на входна информация несъмнено е важен...

Прочети целия материал →   

Други функции на продукта InCash


Други функции на продукта InCash <<< връщане към индексната страница В предишните глави от ръководството разгледахме и обяснихме в подробности основните операции в продукта InCash, въвеждането и манипулирането на различни видове д...

Прочети целия материал →   

Създаване, редактиране и изтриване на приходни и разходни операции в InCash


Създаване, редактиране и изтриване на операции и плащания <<< връщане към индексната страница Реквизити на операцията В тази глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме една от основните и най-често извършвани д...

Прочети целия материал →   

Валути - създаване, манипулиране и отчет за наличните средства


Валути в InCash - създаване и промяна <<< връщане към индексната страница Основното предназначение на продукта InCash е да води отчет на приходите и разходите, затова основният реквизит, в която и да е приходна или разходна операц...

Прочети целия материал →   

Категории в InCash - предназначение, създаване и манипулиране


Категории в InCash - предназначение, създаване и промяна <<< връщане към индексната страница Предназначение на категориите Категориите в InCash са задължителен и изключително важен реквизит на всяка приходна или разходна опер...

Прочети целия материал →   

Работа с файлове на InCash


Работа с файлове на InCash <<< връщане към индексната страница Данните, които потребителят въвежда в програмата, се съхраняват във файл, откъдето по-късно могат да бъдат заредени за допълнителна обработка или за изготвяне на опред...

Прочети целия материал →   

Запознаване с основните части на програмата InCash и тяхното предназначение


Основни елементи на потребителския интерфейс на InCash <<< връщане към индексната страница  InCash разполага със стандартен графичен интерфейс, чрез който потребителят взаимодейства с продукта, извършва разнообразни действия и виз...

Прочети целия материал →