Прехвърляне към съдържание


Запознаване с основните части на програмата InCash и тяхното предназначение


Запознаване с основните части на програмата InCash и тяхното предназначение
<<< връщане към индексната страница


InCash разполага със стандартен графичен интерфейс, чрез който потребителят извършва всички операции и действия, които се поддържат от програмата, визуализира необходимите отчети и взаимодейства с продукта. В настоящата част на ръководството ще се спрем последователно на всеки елемент на основния изглед на програмата и ще обясним неговото предназначение.


Елементи на основния екран

Основният изглед на продукта е съставен от: заглавна лента, лента с инструменти (toolbar), лента с менюта, лента с контроли за филтриране на данните, списък за визуализиране на потребителските данни и ред на състоянието. От друга страна, чрез допълнителни команди потребителят може да стартира и работи с допълнителни модули и функции на програмата, които се визуализират и изпълняват в свои собствени екрани, за които ще стане дума в следващите части на ръководството.

Основният изглед на InCash изглежда по следния начин (чукнете върху изображението за екранно копие в по-голям размер):

ИзображениеЗаглавна лента

Заглавната лента е стандартен елемент на всеки графичен интерфейс, ето защо не е необходимо да се спираме в подробности върху нея. Единствената й полезна функция от гледна точка на настоящото ръководство е, че тя предоставя информация за името на документа, с който работим в момента. То се изписва непосредствено до името на продукта - в горния ляв ъгъл на екрана. В случай че работите с няколко отделни файла на InCash, тази лента ще Ви ориентира за името на текущия документ. Ако в заглавната лента виждате "InCash - Untitled" (т.е. "неозаглавен"), тогава това най-вероятно показва, че не сте заредили съществуващ документ или че все още не сте присвоили име на документа, върху който работите в момента.


Лента с инструменти

Лентата с инструменти, т.нар. "toolbar", e друг стандартен елемент на повечето програми. Чрез нея получавате достъп до някои от по-често използваните функции на програмата, в случай че предпочитате да работите с мишка или друго посочващо устройство. В InCash лентата изглежда по следния начин:

Изображение


Лентата съдържа 12 иконки, всяка от които стартира различна функция на програмата. Името на функцията се изписва непосредствено под всяка от иконките. В определени моменти някои от изображенията могат да бъдат неактивни, което означава, че не могат да бъдат използвани в конкретния момент или контекст (затова са представени в бледосив цвят). Както се вижда и от примерното изображение по-горе, иконките на функциите за търсене, промяна и изтриване са неактивни. Причината за неактивност на първата от тях е, че в справката няма данни, които да бъдат претърсвани. А за употребата на другите две е необходимо потребителят да е избрал поне един запис от списъка с данни (което явно не е изпълнено в този случай). Споменаваме това, тъй като същото правило важи и за други елементи на интерфейса.

Функциите на InCash, които са достъпни от лентата с инструменти са:
 • Нов - използва се за създаване на нов документ (файл).
 • Отвори - служи за зареждане на съществуващ документ на InCash, който предварително сте създали и сте съхранили някъде в компютъра.
 • Запиши - съхранява промените в текущия документ под името и на мястото, което сте му присвоили предварително. Ако документът е нов и все още не е бил съхранен, командата ще действа като команда "Запиши като...", при която едновременно със записа задавате и име на файла.
 • Печат - служи за отпечатване на отчет с данните, които са показани на екрана.
 • Валути - стартира модул "Валути".
 • Категории - стартира модул "Категории".
 • Търси - стартира функцията за търсене на данни по ключова дума.
 • Опресни - изчиства резултатите от евентуално предишно търсене и опреснява данните на екрана.
 • Добави - служи за добавяне на нова приходна или разходна операция към документа.
 • Промени - служи за промяна на избрана операция от списъка с въведените операции.
 • Изтрий - изтрива маркираните от потребителя приходни и/или разходни операции (могат да са повече от една).
 • Без филтър - ако потребителят е въвел определени условия за филтриране на резултатите, натискането на тази иконка ще изчисти установения филтър, т.е. ще се покажат всички данни.


Менюта в InCash

Основните потребителски менюта в InCash са 5. Те са:
 • Файл - менюто съдържа команди, свързани с работата с файлове - тяхното създаване, зареждане и запис. Чрез това меню са достъпни и командите за печат, предпечатен изглед и настройка на печата.
 • Редакция - както подсказва и името му, това меню служи за манипулация на данните в документа - създаване, променяне и изтриване на операции, валути и категории. Като допълнение в това меню са разположени и командите за всякакви импортни и експортни функции на InCash, както и някои от функциите, които се отнасят до филтриране на данните в отчетите.
 • Изглед - съдържа няколко команди, които са свързани с начина на представяне на данните и определени части на интерфейса. От същото меню е достъпна и командата за стартиране на графиката на приходите и разходите.
 • Настройки - тук можете да откриете и промените всички потребителски настройки на програмата. Чрез тях можете да персонализирате поведението на програмата по начин, който да направи работата Ви с нея още по-бърза, лесна и приятна.
 • Помощ - съдържа команди, които се отнасят до настоящата помощна информация, съвети за работа с продукта, проверка за актуализации на програмата, както и информация за самия продукт.


Елементи на потребителското работно пространство

Основният работен екран на продукта е разделен условно на две части. В лявата част на екрана е разположена лента с инструменти за филтриране на данните, както и таблица, в която се визуализират обобщените резултати от приложените филтри и визуализираните данни. В дясната част на екрана се намира списъчно поле, в което се показват всички приходни и разходни операции, които отговарят на въведените от потребителя филтри.


<<< връщане към индексната страница


0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).