Прехвърляне към съдържание


Ръководство за работа


Важна тема  Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO

06.04.2011 11:25 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO Това ръководство, без да претендира за изчерпателност, има за цел да Ви даде общ поглед върху начина на работа със складовата програма StoreHouse и нейните възможности, и да послужи като...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Продажби и фактуриране"

04.04.2011 22:25 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Продажби"


Модул "Продажби" е една от най-често използваните части на програмата. По тази причина е добре да обърнете специално внимание на тази статия. Стартирайте модула като натиснете Ctrl + F5 или чрез чукване върху иконата "Продажби" в лентата с инструменти. Екранът е доста подобен на този, в модул "Доставки". Начинът на работа - също. Все пак, различия има и в настоящата част от ръководството ще се спрем върху тях.Прочети целия материал →    0 коментари   

Конфигурация за работа в локална мрежа

05.04.2011 03:00 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Конфигурация на StoreHouse PRO за работа в локална мрежа Потребителите на StoreHouse PRO, които са закупили лиценз за повече от едно работно място могат да се възползват от възможността за едновременна работа с продукта от няколко работни места в...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Доставки"

05.04.2011 04:07 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Доставки" - документиране на покупките Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Влезте в модул "Доставки" като кликнете върху съответната икона от лентата с инструментите или натиснете Ctrl + F4 от клавиатурата....

Прочети целия материал →    0 коментари   

Въвеждане на данните за Вашата фирма

05.04.2011 03:35 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Въвеждане на данните за Вашата фирма Преди да въвеждате каквото и да е, или да извършвате каквито и да е операции с програмата, трябва да въведете данните за Вашата фирма. За да направите това стартирайте командата "Данни на фирмата" от менюто...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Първоначално стартиране и конфигуриране

05.04.2011 07:30 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Първоначално стартиране и конфигуриране на StoreHouse PRO Преди да продължите, уверете се, че в контролния панел на Вашата операционна система сте избрали български регионални настройки за формата на датата и за използваните шрифтове. Често срещана г...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Приходи и разходи"

27.04.2011 07:10 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Приходи и разходи" - отчитане на плащанията в касата и банката Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата В тази част на ръководството ще се спрем на възможностите на модул "Приходи и разходи" и начина на работа с н...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Прехвърляне"

27.10.2011 18:00 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Прехвърляне" (трансфер на стоки между обекти) Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата В настоящата глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме приложението на модул "Прехвърляне" в StoreHouse PRO и...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Архивиране и възстановяване

05.04.2011 05:08 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Архивиране и възстановяване на базата данни от архив Ето, че стигнахме до един от най-важните моменти при работата с програмата StoreHouse - архивирането на данните и възстановяването им от създаден архив. Със съжаление ще отбележа обаче, че това е и...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Заявки"

05.04.2011 01:43 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Заявки" - изготвяне и отпечатване на заявки към външни доставчици В модул "Заявки" можете да създавате заявки за доставка на стоки от Ваши доставчици. Начинът на работа с модула е почти идентичен с начина на работа в модулите...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Производство"

05.04.2011 03:52 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Производство" - произвеждане на изделия по разходни норми (рецепти) Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Време е да демонстрираме как се изработват изделия по разходна норма, или както е разпространено - по рецепта. С...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Ревизии"

05.04.2011 00:53 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Задаване на началните наличности чрез модул "Ревизии" Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Има два начина, по които можете да зададете началните наличности на артикулите. Единият е чрез извършване на "ревизия" (от ме...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Контрагенти"

05.04.2011 05:27 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Контрагенти": Създаване на номенклатура на контрагентите Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата В StoreHouse можете да създавате контрагентите от две места: от модул "Контрагенти" или директно от модула, в който...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Модул "Стоки"

05.04.2011 15:12 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Стоки": Създаване на номенклатура на артикулите Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Ето, че стигнахме до една от основните стъпки при работата с програмата - дефиниране на номенклатурата на артикулите. За целта стар...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Модул "Групи"

05.04.2011 04:50 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Модул "Групи": Създаване на номенклатура на групите Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Следващата стъпка, която е необходимо да изпълните преди да започнете да въвеждате артикули в базата данни, е да дефинирате една или п...

Прочети целия материал →    0 коментари   


Инсталация, преинсталация и деинсталация

05.04.2011 07:25 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Инсталация, преинсталация и деинсталация на продукта Няма да се спираме в подробности върху процеса на инсталиране на програмата, който е твърде праволинеен, протича на български език и е лишен от каквато и да е екзотичност. Има само няколко основни н...

Прочети целия материал →    0 коментари   

Потребители и права за достъп

04.04.2011 19:53 | Елизия Софтуер в Ръководство за работа

Потребители и права за достъп Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата Докато при безплатната LITE версия данните не са защитени срещу неоторизиран достъп, то при StoreHouse PRO се поддържа комплексна и същевременно изключително гъвкава...

Прочети целия материал →    0 коментари