Прехвърляне към съдържание


Ръководство за работа


Препоръчано съдържание  Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO


Ръководство за работа със складовата програма StoreHouse PRO и безплатния складов софтуер StoreHouse LITEПрочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Въвеждане на данните за Вашата фирма


Инструкции за начина на въвеждане на данните на Вашата фирма в StoreHouse PROПрочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Групи"


ГрупиСъздаване на номенклатура на групите Преди да започнете да въвеждате артикули в базата данни е необходимо да създадете една или повече групи, с които ще асоциирате артикулите от Вашата номенклатура. В StoreHouse групите са важен елемент, койт...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Стоки"


Ръководство за създаване и редактиране на номенклатурата на артикулите в StoreHouse PRO.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Контрагенти"


Създаване на номенклатура на клиентите и доставчиците в StoreHouse PRO.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Ревизии"


Инструкции за работа с модула за ревизии в StoreHouse PRO. Въвеждане на началните наличности и корекция на текущите количества.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Доставки"


Модул "Доставки" - документиране на покупките Влезте в модул "Доставки" като кликнете върху съответната икона от лентата с инструментите или натиснете Ctrl + F4 от клавиатурата. Има два начина, по които можете да въведете доставката:стандарте...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Производство"


ПРОИЗВОДСТВО произвеждане на изделия по предварително въведена разходна норма Съдържание: Елементи на интерфейса Създаване на нова производствена операция Отстраняване на операторски грешки в съхранени операции Поетапно производство на компл...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Продажби и фактуриране"


Основната задача на всеки бизнес е да реализира приходи от продажби, а пък те се документират чрез издаването счетоводни документи като: фактури, дебитни и кредитни известия, стокови разписки и др. В процеса на документиране на продажбите основните акценти са: посочване на данните на клиента (получателя на стоките или услугите), изброяване на артикулите, които са предмет на сделката, заедно с техните точни описания, количества, единични цени, евентуално начислени отстъпки, данък и - разбира се - крайната сума, която клиентът дължи. В настоящата част от помощното ръководство ще обясним как точно протича този процес в програмата StoreHouse PRO.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Заявки"


Модул "Заявки" - изготвяне и отпечатване на заявки към външни доставчици В модул "Заявки" можете да създавате заявки за доставка на стоки от Ваши доставчици. Начинът на работа с модула е почти идентичен с начина на работа в модулите "Доставки" и "...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Потребители и права за достъп


Потребители и права за достъп Докато при безплатната LITE версия данните не са защитени срещу неоторизиран достъп, то при StoreHouse PRO се поддържа комплексна и същевременно изключително гъвкава система за определяне на правата за достъп до отдел...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Приходи и разходи"


Модул "Приходи и разходи" - отчитане на плащанията в касата и банката В тази част на ръководството ще се спрем на възможностите на модул "Приходи и разходи" и начина на работа с него, и ще обясним как той може да Ви бъде полезен. Ще започнем...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Инсталация и актуализация


Инструкции за инсталация и актуализация на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Първоначално стартиране и конфигуриране


В тази част от ръководството за работа с продукта StoreHouse PRO сме обяснили настройките на програмата и как промяната им може да Ви помогне да оптимизирате процеса на работа с нашия продукт.Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Конфигурация за работа в локална мрежа


Конфигурация на StoreHouse PRO за работа в локална мрежа Потребителите на StoreHouse PRO, които са закупили лиценз за повече от едно работно място могат да се възползват от възможността за едновременна работа с продукта от няколко работни места в...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Архивиране и възстановяване


Архивиране и възстановяване на базата данни от архив Ето, че стигнахме до един от най-важните моменти при работата с програмата StoreHouse - архивирането на данните и възстановяването им от създаден архив. Със съжаление ще отбележа обаче, че това...

Прочети целия материал →   

StoreHouse PRO: Модул "Прехвърляне"


Модул "Прехвърляне" (трансфер на стоки между обекти) В настоящата глава от ръководството за работа с продукта ще разгледаме приложението на модул "Прехвърляне" в StoreHouse PRO и начина на работа с него. Както подсказва името на модула, неговата з...

Прочети целия материал →