Прехвърляне към съдържание


StoreHouse PRO: Архивиране и възстановяване


Архивиране и възстановяване на базата данни от архив

 

Ето, че стигнахме до един от най-важните моменти при работата с програмата StoreHouse - архивирането на данните и възстановяването им от създаден архив. Със съжаление ще отбележа обаче, че това е и един от най-пренебрегваните и подценявани аспекти от ежедневната работа с продукта. Ако Вие сте от онези потребители, които са убедени, че данните са най-ценното нещо в един компютър, моля, продължете да четете надолу - тази част от ръководството е за Вас.

 

Продуктът предлага възможност за архивиране на данните в два различни формата, които са свободно избираеми от потребителя - ZLib или BZip2 (последният е избран по подразбиране и е достъпен от версия 2.5 на продукта). Препоръчителният формат е BZip2. Другият формат е оставен единствено за целите на съвместимост със стари версии на програмата, в които се използваше ZLib.

 

Процесът по архивиране на данните се състои в изготвянето на пълен дубликат на базата данни, който в последствие се компресира, така че да не заема голямо пространство на диска на потребителя. Всичко това става автоматично, а за потребителя остава единствено ролята на инициатор на операцията "архивиране". Архивира се (респективно се възстановява) един единствен файл - базата данни с име "shouse.db".

 

Архивиране на данните

 

За да архивирате базата данни, с която работите е необходимо да направите следното:

 

От менюто "Система" преминете на "Архивиране" и стартирайте командата "Създаване на ново архивно копие". Алтернативно можете да използвате бързия клавиш F11 от Вашата клавиатура, за да спестите време. При стартирането на операцията ще видите стандартния прозорец на модула за архивиране и възстановяване. При избрания по подразбиране метод на архивиране BZip2 това е прогресен индикатор, който ще Ви информира визуално за степента на завършване на задачата по архивиране на базата данни.

 

В случай, че сте избрали за метод на архивиране ZLib, прозорецът ще изглежда така:

 

Изображение

 

Както се вижда и от картинката, тук няма нищо особено или изискващо специални обяснения. Възможностите Ви са две: да започнете изпълнение на операцията, или да затворите модула. Ето защо просто натиснете бутона "започни изпълнение" и изчакайте програмата да Ви съобщи, че архивът е бил създаден успешно, както и под какво име го е създала програмата. В зависимост от големината на Вашата база данни и нейното местонахождение, това може да отнеме от една до няколко десетки секунди. По време на създаването на архивното копие бутонът се скрива и на негово място се показва индикатор за степента на изпълнение на задачата. Когато индикаторът се запълни архивът е създаден, а програмата извежда съобщение, подобно на следното:

 

Изображение

 

С това съобщение програмата Ви уведомява, че архивното копие на базата е било създадено в директория C:\Program Files\itss\StoreHouse Lite\ под името "SH20081227222010.Z" (при архивиране във формат BZip2 окончанието на файла ще бъде BZ2). Ако този архив е от някакво специално значение за Вас, моля, уверете се, че сте разрешили извършването на проверка за валидността на създадения архив. Ако е необходимо, копирайте го на външен носител, за да си гарантирате, че данните в него се намират на сигурно място. По-късно в това ръководство ще се спрем и на различните политики на архивиране, които можете да прилагате в работата си с продукта...

 

Сега обаче ще обърнем специално внимание на начина, по който програмата създава архивните файлове и върху това как да интерпретираме имената им. От примера по-горе става ясно, че програмата е създала нов файл с наименование SH20081227222010.Z. При всяко ново създаване на архивно копие обаче, името на този файл ще бъде различно. Това е така, защото при образуването на името на файла, програмата прилага схема, която по-късно ще Ви позволи лесно да разграничите един архив от друг. За целта се използва системното време на компютъра Ви.

 

Всеки архивен файл на StoreHouse се подчинява на следната схема на съставяне на името:

 

- името на файла започва с буквите SH (което е абревиатура от StoreHouse);
- файлът съдържа годината, месеца, деня, часа, минутите и секундите на създаване във следния формат: ГГГГММДДЧЧММСС, където:

  • ГГГГ - отговаря на годината на създаване на архива (2008);
  • ММ - отговаря на текущия месец (в случая 12);
  • ДД - денят на създаване (27-и);
  • ЧЧ - часът на създаване на архива (22 часа);
  • ММ - това число представлява минутите (20);
  • СС - и накрая - секундите (10).
С други думи, архивният файл в цитирания по-горе пример е създаден на 27.12.2008 г. в 22:20:10 ч.

 

- тъй като в StoreHouse PRO се поддържа работа с повече на брой бази данни, а същевременно на програмата може да е указано да създава всички архиви в една обща директория (за което ще стане дума по-надолу), при архивите на PRO версията се добавя и още един елемент - името на директорията, в която се намира архивираната в този архив база данни. Ако примерният архив беше генериран от StoreHouse PRO, той би изглеждал така: SH20081227222010-STOREHOUSE LITE.Z.

 

- и накрая, окончанието, с което завършва всеки архивен файл на програмата е или буквата Z (за архиви създадени във формат ZLib) или BZ2 (за архиви създадени във формат BZip2). Обърнете внимание, че архивите, които са създадени във формат ZLib не могат да се зареждат и преглеждат с нищо друго освен програмата, която ги е създала, така че не е желателно да се опитвате да ги отваряте с която и да е архивираща програма. От друга страна, архивите с окончание BZ2 могат да бъдат разархивирани и чрез други програми.

 

Вероятно някои от вас биха се запитали, защо след като името на файла съдържа датата и часа на създаване, датата е обърната така, че първо е годината, после месецът, а накрая - денят на създаване, вместо първо да е денят, а после месеца и годината. Отговорът на този въпрос е прост: както стана ясно, при всяко архивиране се създава нов файл с различно име. С други думи, ако приемем, че потребителят архивира данните веднъж дневно в продължение на една календарна година, в края на годината ще разполага с минимум 365 архивни файла в директорията, в която се съхраняват архивите. При лексикално сортиране в нарастващ порядък, това подреждане (година-месец-ден) позволява на файловия Ви мениджър да сортира правилно архивните файлове, така че те да бъдат подредени в хронологичен на създаването им ред. Ето защо най-отгоре ще бъдат подредени първите създадени от Вас архиви, а в края на списъка ще се намират последните. Това не би било така, ако се прилагаше схемата "ден-месец-година". Въпрос на удобство.

 

След като се запознахме с процедурата по архивиране на базата данни (която вярвам ще се съгласите - е безкрайно елементарна), сега нека нахвърлим още няколко завършващи щриха върху архивирането и да продължим нататък.

 

По подразбиране програмата създава архивните файлове в директорията, в която се намират Вашите потребителски документи (My Documents, Documents и т.н...). Възможно е обаче да укажете и различна директория, която може да се намира както на същия компютър, така и на съвсем различна машина. Това става чрез функцията "Директория за съхранение на архивите" от менюто "Система" - "Архивиране". При избор на такава директория, независимо от това, с коя база данни работите в момента, програмата ще създава архивите й в зададената директория. Нека разгледаме конкретното приложение на тази функция... Идеята да създавате и съхранявате архивите на базата данни на същото устройство и/или компютър, върху който се намира и базата данни, ако и да е примамлива от гледна точка на простотата и ненатрапчивостта си, всъщност крие доста рискове. За илюстрация на проблема, нека приемем, че системата Ви е била станала жертва на хардуерен проблем (например дефектирал харддиск), хакерска атака или зараза. В този случай, ако приемем, че ефектът от едно подобно нещо би бил разрушителен за базата данни, то е редно да приемем, че същото се отнася и за архивните файлове, които се намират в същата директория или диск. Разбира се, едно от основните правила за създаване и съхраняване на архивни копия на данни гласи, че архивите се съхраняват на минимум две - физически отделни места, като едното може да бъде друг диск, споделена директория в мрежата или оптичен диск (CD, DVD или карта памет). Така шансът да загубите важна информация се снижава значително. Ето защо е добре да се възползвате от възможността да посочите различна директория, в която да се съхраняват архивите и на StoreHouse - ако не друг компютър в мрежата, то поне върху друг твърд диск (или външна памет).

 

Много пъти потребителите са задавали и въпроса, необходимо ли е да се пазят всички архиви, или е достатъчно да се съхранява само последния? Нека Ви го кажа така - в днешни дни мястото за съхранение на данни струва много под 1 стотинка за мегабайт. Колко струват Вашите данни и Вашето време? Приемете съхранението и на архиви отпреди години като възможност да възстановите пълната картина от онези дни, без да се боите, че ще пропуснете нещо, без да се притеснявате, че в хода на работа сте изтрили нещо - нарочно или неволно, или сте променили нещо. Както стана дума и в началото на тази част от ръководството, архивните файлове на StoreHouse представляват пълен дубликат на базата Ви данни. Повярвайте ми, тази практика ще Ви се отплати. Ето защо и моят съвет е - съхранявайте всички архивни файлове. Те и без това са компресирани, така че да не заемат голямо място върху диска Ви.

 

И накрая още един съвет - изградете си навик, поне един път седмично да прехвърляте архивите върху друг носител - за предпочитане е това да е диск за еднократен запис, или поне медия, която има вградена защита срещу инцидентно изтриване. Ако не прилагате друга политика на защита на данните, това поне ще Ви гарантира, че и при най-лошия сценарий, единственото, което можете да загубите, това са данните, които сте въвели през последните няколко дни. Нещо, което е сравнително лесно поправимо, особено, ако държите и копия на извършените операции върху хартиен носител.

 

StoreHouse използва база данни, която в 99% от случаите може да преживее повечето ежедневни проблеми, на които можете да се натъкнете при работата си с компютъра, сред които: блокиране на машината, спиране на тока, инцидентно рестартиране поради софтуерен или хардуерен проблем. Винаги обаче остава 1% несигурност и именно тук е Вашата роля - да не допуснете този един процент да Ви провали.

 

Възстановяване на данните от архив

 

Тъй като при възстановяването на данните от архив няма нищо кой знае колко особено, на този процес ще се спрем съвсем накратко. Възстановяването от архивно копие се извършва чрез командата "Възстановяване от архивно копие" от менюто "Система" - "Архивиране" (а при PRO версията и от екрана за въвеждане на име и парола или чрез мениджъра за управление на бази данни). При стартиране на тази команда ще е необходимо да посочите на програмата от кой точно архив желаете да възстановите, а след това да натиснете бутона "започни изпълнение". Желателно е, макар и не задължително, по това време архивният файл да се намира в директорията, в която се намира и базата данни. След като направите това, архивираните данни ще бъдат най-напред декомпресирани, а след това базата данни, с която работите в момента (активната база) ще бъде заместена с базата данни от архива. За да заредите възстановените данни ще е необходимо да рестартиране програмата. Добра идея е да приемете извършването на проверка на архивния файл, преди да бъде осъществено реалното възстановяване от архива.

 

Тук обърнете специално внимание на следното, затова го повтарям - активната база данни ще бъде презаписана с данните от архива! Това на практика означава, че ако възстановявате от архив за да направите справка с някакви минали данни, които сте архивирали и изтрили от основната база данни, преди да възстановите е задължително да си създадете надежден архив на текущите данни, за да можете по-късно да възстановите актуалната база данни от този архив. В противен случай данните Ви ще бъдат изгубени.

 

В стандартния случай обаче, възстановяването от архив ще се наложи само тогава, когато сте правили преинсталация на операционната система, преместили сте програмата на нов компютър или нещо подобно. Ако случаят е такъв, игнорирайте горния пасаж.

 

Има случаи обаче, когато потребителят би желал да архивира данните за минали години и да ги изтрие от активната база данни, за да намали размера й или пък по друга причина. В подобни случаи е добре предварително да създадете нова папка (за нова база данни), след което чрез мениджъра да управление на бази данни да я посочите като нова активна директория за базата данни, а едва след това да извършите възстановяването. По този начин едновременно ще имате лесен достъп както до архивираните данни, така и до актуалните, и ще е единствено въпрос на едно кликване с мишката, за да превключите от едната - към другата база данни. Тази функция на програмата е достъпна единствено за потребителите на StoreHouse PRO.

 

И една последна забележка, ако държите да използвате формата за архивиране ZLib, вместо BZip2: Компонентът на програмата, който отговаря за създаването на архивите и възстановяването от архивни файлове във формат ZLib, се регистрира като системен компонент на операционната системата по време на инсталацията на програмата. Ето защо трябва да сте напълно наясно, че архивирането и възстановяването са невъзможни в следните случаи:
- при използване на програмата в "portable" режим, т.е. при стартиране от преносими памети върху компютри, на които програмата не е инсталирана;
- при преинсталация на операционната система, без след това да е била преинсталирана и самата програма. Тази забележка не се отнася за случаите, при които използвате формата BZip2.

 

В тези два случая архивирането се извършва или ръчно от Вас - чрез просто копиране на базата, или при стартиране на функцията за архивиране на компютри, на които програмата действително е била инсталирана по-рано. Разбира се, преинсталацията на програмата е едно от най-лесните неща, така че, ако случаят го налага просто я инсталирайте повторно - тази операция не крие никакви рискове от загуба на данни или промяна на някакви настройки.

 

Назад към съдържанието