Прехвърляне към съдържание


Инсталация, преинсталация и деинсталация


Инсталация, преинсталация и деинсталация на продукта

Няма да се спираме в подробности върху процеса на инсталиране на програмата, който е твърде праволинеен, протича на български език и е лишен от каквато и да е екзотичност. Има само няколко основни неща, които трябва да знаете, преди да пристъпите към инсталация на програмата, а те са:

  • Процедурата трябва да се извършва само от потребител, който притежава (пълни) административни права в системата, на която бива инсталирана програмата;
  • Всеки потребител, който ще използва продукта, трябва да има право за четене и запис на данни в директорията, в която е инсталирана програмата или директорията, в която се намира базата данни. Освен ако по време на (предишна) инсталация на продукта не е посочена различна директория, пътят, в който ще се инсталира StoreHouse e C:\Program Files\itss\StoreHouse\ (а за 64-битовите системи той ще бъде C:\Program Files (x86)\itss\StoreHouse\). Това е и директорията, в която ще се намира Вашата база данни, освен, ако не сте задали друго място;
  • Ако програмата ще се ползва от повече от един потребителски акаунт в Windows или пък до базата й данни ще бъде предоставян достъп на потребители от други работни станции в локалната мрежа, препоръчваме или да инсталирате продукта извън папката "Program Files" (например в "C:\StoreHouse" или "D:\StoreHouse"), или поне да създадете папка, в която да разположите своята база данни така, че тя да е извън директорията "Program Files". В особена сила това се отнася до потребителите на Windows Vista и Windows 7.
  • Ръчното копиране, преместване или изтриване на файлове и директории (в т.ч. иконите на програмата или други нейни компоненти), които са създадени от оригиналната инсталация на продукта е крайно нежелателно и игнорирането на това предупреждение може да Ви донесе неприятности. Ето защо всяка инсталация, преинсталация или деинсталация на програмата трябва да става единствено чрез оригиналния й инсталатор;
  • Деинсталирането на програмата не води до изтриване и загуба на данните, които сте създали с нея. Ръчното изтриване на директорията, в която е била инсталирана програмата, обаче най-вероятно ще доведе точно до това, така че не го правете, освен ако не сте напълно сигурни, че знаете какво правите и разполагате с архивно копие на данните, разположено на друг носител или в друга директория.
  • При първото си стартиране, програмата ще създаде файл (база данни) с наименование shouse.db в директорията, в която е инсталиран продукта. Това е най-важният файл и в него ще се записват всички въведени от потребителя данни. В никакъв случай не изтривайте този файл!
  • В случай на необходимост можете да направите повторна инсталация на програмата. Това няма да доведе до загуба на данните Ви, независимо от това дали преди това сте премахнали (деинсталирали) предишната инсталация на продукта. Все пак, отново обърнете внимание, че в никакъв случай не трябва да триете който и да е от файловете или директориите на програмата ръчно. При преинсталирането на програмата е желателно да посочите същия път за инсталиране, който сте използвали и при предишната инсталация. В противен случай програмата най-вероятно няма да успее да намери сама съществуващата база данни, ако има такава.
  • Ако преминавате от StoreHouse LITE към StoreHouse PRO е възможно да инсталирате PRO версията в същата директория (и по подразбиране програмата ще Ви предложи точно това), за да получите автоматично достъп до данните, които сте създали с безплатната версия на продукта. В този случай, обаче е желателно да изпълните процедурата по деинсталация на StoreHouse LITE и едва тогава да инсталирате StoreHouse PRO. Ако не направите това, инсталаторът на продукта ще създаде втора програмна група - за PRO версията - и ще е необходимо ръчно да изтриете програмната група безплатната версия.
  • Независимо дали правите преинсталация на продукта или инсталирате негова обновена версия, задължително се уверете, че сте затворили програмата StoreHouse преди да стартирате процеса на инсталация. В противен случай, ако програмата е стартирана, няма да успеете да завършите новата инсталация и макар, че това няма да доведе до никакви фатални последствия за Вашите данни, ще получите съобщение за грешка, което може да причини объркване.


Следваща глава: Първоначално стартиране и конфигуриранеНазад към съдържанието
0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).