Прехвърляне към съдържание


Модул "Контрагенти"


Модул "Контрагенти": Създаване на номенклатура на контрагентите

Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата

В StoreHouse можете да създавате контрагентите от две места: от модул "Контрагенти" или директно от модула, в който извършвате операции като доставки, продажби и т.н.

Ще се спрем накратко на всеки от двата варианта, но преди това ще направим преглед на данните, които се въвеждат за всеки контрагент.

 • Наименование на фирмата / лицето - тук, както става ясно и от самото име на полето, трябва да се въведе наименованието на контрагента, бил той фирма или физическо лице. Това поле е задължително.
 • Клиент - поставете отметка пред това поле, ако желаете този контрагент да се появява в списъците на клиентите.
 • Доставчик - поставете отметка пред това поле, ако желаете този контрагент да се появява в списъците на доставчиците.
 • Контрагентът е регистриран по ЗДДС - от изключително значение е да поставите отметка в това поле, ако контрагентът е доставчик. На базата на тази информация програмата взима решение за това, как да начислява ДДС в операциите, които извършвате за този контрагент. Ако Вашата фирма не е регистрирана по ЗДДС, но контрагентът е - програмата ще начислява автоматично ДДС в единичната цена на всеки артикул, който доставяте от този доставчик. Ако пък Вие сте регистрирано по ЗДДС лице и доставчикът Ви също е такова лице, програмата няма да начислява ДДС в единичните доставни цени на артикулите, а вместо това ще начислява сумата за цялата операция. В този случай Вие трябва да въвеждате доставната цена без ДДС. StoreHouse ще има грижата за останалото. Ако доставчикът не е регистриран по ЗДДС, програмата няма да начисли данък добавена стойност, независимо от това дали Вашата фирма е, или не е регистрирана по този закон.
 • Населено място - въведете населеното място, в което е регистрирано юридическото или физическото лице.
 • Данъчен адрес - адрес по данъчна регистрация или по лична карта (ако е физическо лице).
 • МОЛ - въпреки, че във фактурите вече не е задължително да се посочва материално отговорното лице, добра идея е да разполагате с тази информация, тъй като в StoreHouse това поле има и малко по-различна роля. В документите за доставка и продажба, програмата използва стойността на полето МОЛ, за да попълва автоматично - за Ваше улеснение - името на лицето, което е предало или получило стоките от страна на доставчика / клиента, ако не сте задали друга стойност.
 • Идент. № / ЕГН - въведете идентификационния номер на фирмата или ЕГН, ако е физическо лице.
 • Идент. ДДС № - въведете идентификационния номер по ДДС на лицето, ако е регистрирано по ЗДДС.
 • Предпочита плащане - тук можете да изберете обичайния начин на разплащане, който сте договорили с контрагента. Ако изберете "в брой", при всяка операция програмата ще предлага автоматично плащане в брой. И обратно - ако изберете "с платежно нареждане", програмата ще Ви предлага по подразбиране банково плащане.
 • IBAN - ако имате плащания към този контрагент, тук можете да впишете номера на неговата сметка.
 • BIC - впишете кода на банката на контрагента.
 • Наименование на банката - това е наименованието на банката на контрагента.
 • Банков клон - това поле е само информативно и не е задължително да го попълвате. То няма да се отпечатва в документите.
 • Телефони за контакт - използвайте това поле, за да запишете телефоните, на които можете да се свързвате с контрагента.
 • Факс - ако разполагате с номера на неговия факс.
 • E-mail - при необходимост от размяна на съобщения по електронна поща, можете да запишете адреса му тук.
 • Уеб страница - ако контрагентът има уеб страница и тази информация е важна за Вас, използвайте това поле, за да я съхраните.
 • Наименование на фирмата на латиница - използва се само в PRO версията при създаване на заявки и др. документи на чужд език
 • МОЛ на латиница - използва се само в PRO версията при създаване на заявки и др. документи на чужд език
 • Населено място на латиница - използва се само в PRO версията при създаване на заявки и др. документи на чужд език
 • Данъчен адрес на латиница - използва се само в PRO версията при създаване на заявки и др. документи на чужд език
 • Забележки - тук впишете всичко онова, за което не сте намерили подходящо място в по-горните полета.
 • По подразбиране купува по цена - потребителите на StoreHouse PRO могат предварително да изберат по коя цена ще продават обикновено на този клиент. Възможностите са: продажна цена 1, продажна цена 2, собствена цена, себестойност, последна доставна цена и цена, която е въведена ръчно в момента на продажбата.

От изброените дотук полета, задължително е само полето за наименование на контрагента, както и избора на това, дали лицето е доставчик и/или клиент.
Можете да създавате, променяте или изтривате (ако не участват в операция) контрагенти по всяко време. Потребителите на StoreHouse PRO също така могат да експортират списъка в CSV файл, за допълнителна обработка в електронни таблици.


Следваща глава: Задаване на началните наличности чрез модул "Ревизии"


Назад към съдържанието
0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).