Прехвърляне към съдържание


Модул "Производство"


Модул "Производство" - произвеждане на изделия по разходни норми (рецепти)

 

Време е да демонстрираме как се изработват изделия по разходна норма, или както е разпространено - по рецепта. Стартирайте модул "Производство" като натиснете Ctrl + F6 или кликнете върху иконата "Производство" от лентата с инструментите.

 

Както ще се убедите сами, работата с този модул е доста опростена и процесът на производство е изключително бърз и неангажиращ. Екранът е разделен на две основни части, съдържащи два списъка - списък на изделията, които произвеждаме (в горната част на екрана) и списък на материалите, които ще са необходими за производството на тези изделия (в долната част на екрана). Добавянето, промяната и изтриването на записи в горния списък води до автоматична актуализация на данните в долния списък.

 

Всеки документ за производство има уникален 10-разряден пореден номер, който може да бъде използван като референция за бъдещи справки, свързани с произведените изделия или вложените материали.

 

Като използвате вече познатия Ви от модул "Доставки" начин за добавяне на артикули към операцията, добавете няколко изделия към списъка. За онези, които са пропуснали да прочетат помощната документация за модул "Доставки" ще уточня, че е необходимо да натиснете F2 или бутона "изделия", за да извикате списъка с артикулите. От него изберете едно изделие, което желаете да произведете и натиснете Enter за потвърждение. Програмата ще Ви предложи да въведете количество, а след като го направите натиснете отново Enter, за да добавите изделието към списъка.
Повторете тази процедура за всяко допълнително изделие, което искате да добавите към същата операция. Обърнете внимание на това, как се променя съдържанието на списъка на материалите, в долната част на екрана.

 

Когато сте готови с добавянето на изделията, които ще произвеждате, кликнете в списъчното поле "произведено от" и запишете името на лицето, което е произвело или е отговорно за производството на изделието. Ако в предишни производствени операции сте въвеждали това име, то можете да не го пишете, а просто да го изберете от списъка, но тъй като това е първата Ви операция в този модул, списъкът все още е празен. С течение на времето той ще се запълва с нови имена, така че още след първата съхранена операция ще имате едно име, което ще е достъпно за бърз избор.

 

Уверете се, че датата на документа е вярна, както и че списъкът на изделията, които ще произвеждате е правилно въведен и не сте объркали нещо. За запис на операцията натиснете F9 или бутона "изработване". Ако в настоящия момент разполагате с достатъчна наличност от всички необходими материали, програмата ще изведе съобщение за успешно съхраняване на данните и ще създаде нова празна операция. Ако обаче има недостиг на някой от материалите, и същевременно в настройките на програмата не сте разрешили работата без достатъчна наличност, програмата ще изведе съобщение за грешка, в което ще Ви информира, че в настоящия момент операцията не може да бъде извършена, тъй като не разполагате с достатъчна наличност от всички материали. Разбира се, можете просто да изключите проверката за достатъчна наличност и да съхраните операцията въпреки това, на съветът ми е да не се опитвате да се надлъгвате програмата, а вместо това да направите обстойна проверка на липсващите материали и по-специално на причината за тази липса - възможно е да сте пропуснали да отразите някоя доставка или пък да сте объркали количеството, което сте доставили или вложили в производство.

 

Какво се случва след успешното съхраняване на операцията в модул "Производство"... Наличността на изделията, които сте произвели се увеличава, докато същевременно наличността на материалите, които са били включени в разходната им норма, намалява. По този начин програмата автоматизира процеса по изписването на материали.

 

Потребителите на PRO версията разполагат с още няколко инструмента в този модул. На първо място те са в състояние при необходимост да забраняват автоматичното изписване на материалите при производство на изделията. Това означава, че при съхраняване на операцията, програмата няма да намали наличността на материалите в склада, както постъпва по подразбиране, а ще заприходи само продукцията (която по-късно ще се вижда в справките като произведена). Сама по себе си тази възможност няма особено приложение, но тук се намесва и функцията за експорт на обобщената таблица на материалите към разходна норма на изделие или услуга. С други думи, потребителят е в състояние лесно да обедини материалите на няколко съществуващи изделия, в едно цяло, да внесе някакви корекции (специфични за конкретния случай), и по късно да изпише материалите по тази разходна норма по друг начин. Освен експорт към разходна норма PRO версията поддържа и експорт на материалите към CSV файл за дообработка във външни програми.[/justify]

 

Следваща глава: Модул "Продажби и фактуриране"

 

Назад към съдържанието