Прехвърляне към съдържание


Първоначално стартиране и конфигуриранеПървоначално стартиране и конфигуриране на StoreHouse PROПреди да продължите, уверете се, че в контролния панел на Вашата операционна система сте избрали български регионални настройки за формата на датата и за използваните шрифтове. Често срещана грешка е езикът по подразбиране за програми, които не работят с Unicode, да е различен от български. Това ще доведе до нечетимост на надписите на български език в програмата. Ако срещате затруднения с прочитането на текстовете на кирилица в продукта, това означава, че системата Ви не е правилно настроена за работа с кирилица. Прочетете следния материал, в който е обяснено какво е необходимо да направите в такъв случай: http://forums.itodor...B5%D0%BD%D1%8E/
Създаване или зареждане на база данни


Както стана ясно от предишната глава на настоящото ръководство, при първото си стартиране програмата ще създаде празна база данни в директорията, в която е инсталиран продукта. Това е файл с наименование shouse.db, а директорията обикновено е C:\Program Files\itss\StoreHouse\ за 32-битовите операционни системи или C:\Program Files (x86)\itss\StoreHouse\ - при 64-битовите версии (при Vista и Windows 7, поради специфичната организация на съхранение на файловете, реалната директория ще е C:\Users\Вашето потребителско име\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\itss\StoreHouse\, а за да видите файла в инсталационната директория на програмата е необходимо да натиснете бутона "Compatibility Files", намиращ се непосредствено под адресната лента на Windows Explorer). В интерес на точността обаче трябва да кажем, че StoreHouse първо проверява, дали в директорията по подразбиране съществува база данни с това наименование. Ако такава не бъде открита, програмата ще изведе началното съобщение, информиращо потребителя, че е необходимо да бъде създадена нова база данни и ще му предложи да стартира мениджъра за управление на бази данни, за да направи това (при потвърждение, в LITE версията директно се създава нова база данни в пътя по подразбиране).

Публикувано изображение
Ако потребителят откаже това действие, програмата ще прекрати своята работа, а при следващото си стартиране отново ще изпълни тази процедура и ще продължи да я изпълнява при всяко стартиране, докато потребителят не създаде база данни или не посочи път към съществуваща база, която продуктът да е в състояние да зареди.

След като потребителят позволи стартирането на мениджъра за управление на бази данни, на екрана ще се появи следния екран, от който в зависимост от конкретната ситуация, операторът може да предприеме няколко действия:

Публикувано изображениеПри натискане на бутона "създаване на нова база данни" се появява контекстно меню с 2 възможни команди:
 • Създаване на база данни в пътя по подразбиране - базата данни се създава автоматично в директорията, в която е инсталирана програмата (или в последната ръчно зададена директория, която потребителят е използвал за съхранение на базата, ако по някаква причината базата е била премахната от тази директория)
 • Създаване в друга директория - при стартирането на тази команда се появява диалогов прозорец за избор/преглеждане на списъка с директории. Потребителят може да посочи различна директория, в която желае базата данни да се създаде и съхранява. Ако евентуално при използването на тази опция бъде посочена директорията, която вече съдържа база данни на StoreHouse, програмата ще изведе съобщение за това и ще предложи на потребителя да зареди тази база.
При натискане на бутона "зареждане на съществуваща база данни", програмата отново, както и при предишната опция, показва диалоговия прозорец за избор на директория, но този път от потребителя се очаква да посочи директория, която вече съдържа база данни. Ако в посочената от оператора директория не съществува база данни на StoreHouse, програмата ще изведе съобщение за грешка и отново ще премине в режим, в който от потребителя се очаква да изпълни валидна команда, която да доведе до създаването или зареждането на база данни.

Ако по някаква причина все още не желаете да създадете или заредите база данни, можете да направите това по-късно - при следващото стартиране на програмата. В такъв случай натиснете бутона за изход от програмата. Продуктът ще Ви предложи последна възможност за създаване/зареждане на база преди да преустанови изпълнението си.

За целите на това ръководство ще приемем, че потребителят е избрал да създаде нова или да посочи път към съществуваща база данни. Следващото нещо, което потребителите на LITE версията ще видят е главния екран на програмата. Потребителите на платената версия имат възможност за работа с потребителски акаунти и пароли, ето защо при тях програмата ще се стартира така:

Публикувано изображение
При създаването на нова база данни, в нея има само един потребител, който се генерира автоматично. Това е потребителят "admin". Първоначалната парола за този акаунт е "123" (без кавичките). Уверете се, че в полето потребител е избрано "admin" и напишете паролата за вход. После натиснете Enter от клавиатурата или бутона "вход" от екрана.
Публикувано изображениеНачалният екран на продукта дава информация за неговата версия, лицензна информация, както и за търговският обект, който е активен в момента. Падащото списъчно поле, което се намира непосредствено под надписа "в момента работите с обект" съдържа списък на дефинираните в базата данни обекти, между които можете да превключвате, когато пожелаете да извършите определена операция от името на друг обект. По подразбиране в програмата има два предварително дефинирани записа:
 • всички обекти на фирмата
 • основен склад
От тези двата, реален е само основният обект. Когато за активен обект е избрана опцията "всички обекти на фирмата", не можете да извършвате почти никакви операции в складовата програма, освен справки и такива операции, които не променят по никакъв начин наличностите и издадените документи. Тази опция се използва, когато желаете да получите справка за общото състояние на всички складове (налични количества, суми, парични потоци), всички издадени документи и т.н., без значение на фактическия обект, от който е била създадена операцията / документа. Както и при почти всички видове операции и видове данни в StoreHouse PRO, и тук достъпът до тази опция може да се ограничи до определени потребители, но тази материя ще разгледаме в подробности в частта, озаглавена като "Потребители и права за достъп".

Засега е важно единствено да знаете, че освен автоматично създадения обект "основен склад", в PRO версията на програмата може да съществуват още 65534 други обекта в рамките на същата база данни. Потребителите на LITE версията могат да имат само един обект и това е основният склад. Създаването, редактирането и другите възможности за работа с обекти ще разгледаме по-нататък в това ръководство.

По подразбиране, при стартирането си програмата ще избира като активен последния обект, използван на този компютър, а ако достъпът до него е ограничен за потребителя, който се е оторизирал с име и парола, програмата ще активира първия обект, до който текущият потребителят има право на достъп. Ако програмата не успее да намери обект, до който текущият потребител има право на достъп, тя автоматично ще избере опцията "всички обекти на фирмата", при която могат да се извършват предимно справки. Ако обаче администраторът на програмата е ограничил достъпа и до тази възможност (чрез забрана на опцията "обобщени справки за всички обекти"), при опита на този потребител да се оторизира в програмата, ще получи съобщение за грешка, което ще гласи, че не му е предоставен достъп до нито един обект и затова следва да се свърже с администратора на програмата за получаване на необходимия достъп.

При необходимост от извършване на операция от името на друг дефиниран обект, активният обект се променя чрез просто избиране на името му от списъчното поле. След като разгледахме началния екран на продукта и разбрахме как и за какво може да се използва той, нека сега продължим с изучаването на другите аспекти от първоначалното конфигуриране на продукта...

Меню "Настройки"

Преди да започнем същинската работа с програмата ще трябва да направим някои настройки и да си изясним за какво служи всяка една от тях. Настройките на програмата се извършват чрез едноименното меню "Настройки". Те могат да бъдат два вида - "Предпочитания на потребителя" или "Глобални настройки". Активираните опции имат отметка пред името си. Неактивните нямат.

Тъй като ефективното използване на продукта минава през правилното и съобразеното с нуждите на конкретните потребители настройване на поведението на програмата, ще обърнем специално внимание на всяка една от възможните настройки...

Като "Предпочитанията на потребителя" в програмата са дефинирани такива настройки, които се отнасят само и единствено до това, как програмата функционира, когато се използва от потребителския акаунт в Windows, от който тези настройки са зададени. Умишлено уточнявам, че става дума за потребител на операционната система, а не за потребителски акаунт в StoreHouse. Ако Вие сте единственият потребител на Вашия компютър, в него ще има само един набор от потребителски настройки, но ако компютърът Ви се използва и от Ваши колеги (или пък базата данни се използва в мрежова среда от няколко компютъра) - всеки от тях с отделен акаунт (име и парола) в Windows, то потребителските настройки ще бъдат различни за всеки от тях, т.е. всеки един от потребителите може да определи собствени предпочитания за употреба на продукта, така че те да са в унисон с личните му разбирания му за най-ефективен или приложим начин на работа.

Потребителски настройки са:
 • Показвай скритите номенклатури - да предположим, че с течение на времето сте престанали да използвате определени артикули, но тъй като с тях са извършвани операции не можете да ги изтриете. Ето защо, вместо да ги изтривате, можете просто да ги скриете. Активирането на тази настройка ще направи така, че скритите артикули да се показват винаги в списъците с останалите артикули. Като алтернатива за временно показване на скритите артикули при съставяне на произволна операция, можете да използвате предвиденото опционално поле, което се намира в екрана за избор на артикули (за който ще стане дума по-късно в това ръководство).
 • Автоматично скриване на стоките с нулева наличност в списъците на артикули - В случай, че не желаете в списъците за избор на артикули, както и в модул "Стоки" да се показват артикули, чиято наличност е 0, чрез активирането на тази опция можете да забраните това. Там, където е необходимо да можете да изберете/прегледате такъв артикул, който е скрит, е добавена възможност за бърза временна забрана на тази опция.
 • Автоматично попълване на данни - от тук можете да укажете на програмата как и дали да попълва по-голямата част от полетата, чието попълване е задължително. На автоматично попълване подлежи следното:

  - Името на лицето, приемащо или предаващо стоките - с изключение на лицето, което предава стоките в модул "Доставки" (което се попълва автоматично с МОЛ на фирмата-доставчик), навсякъде в програмата, където се попълва такава информация може да се приложи избор между попълване с "последната въведена стойност", "името на оператора, който съставя документа" (взима се от потребителския му акаунт), "МОЛ на избрания обект" и забрана за автоматично попълване. Потребителите на LITE версията могат да използват само първата и последната опция, тъй само в StoreHouse PRO се поддържат потребителски акаунти и работа с повече обекти.
  - Името на лицето, което съставя документа - възможностите за избор са същите както и при горната опция.
  - Автоматично попълване на последното въведено основание за неначисляване на ДДС - ако фирмата Ви не е регистрирана по ЗДДС, във всяка издадена фактура трябва да посочвате основание за неначисляване на ДДС, а за да не го избирате всеки път от списъка, чрез активирането на тази опция можете да укажете на програмата да прилага винаги последното въведено основание.
  - Автоматично попълване на мястото на сделката - възможностите за избор са между попълване с "последната въведена стойност", "населеното място на избрания обект" (не е достъпно в LITE версията) или забрана за автоматично попълване на това поле.
  - Автоматично попълване на наименованието на обекта при продажба - както и по-горе, можете да избирате между "последната въведена стойност", "наименованието на избрания обект" (само в PRO версията) и забрана за автоматично попълване.
 • Автоматичен режим на търсене при показване на списъците с артикулите - при наличието на големи номенклатури от артикули, визуализирането на пълния списък с артикули (в екрана за избор на артикул) може да отнеме време, ето защо чрез тази опция можете да укажете на StoreHouse да предлага търсене по ключова дума, преди да покаже списъка с артикулите. По този начин ще бъдат показани само съвпадащите с търсенето по част от номенклатурния код или наименование стоки. Възможностите са за автоматично активиране на такъв режим при повече от 1000 артикула в базата, безусловно включване на този режим или безусловно изключване. Дори и при номенклатура от 50-100 артикула е по-удобно да търсите стоките по част от името или кода им, отколкото да ги избирате ръчно от списъка, ето защо е много добра идея да настроите поведението на програмата така, че за Вас да е най-удобно и най-бързо да работите с тази й част.

  В подменюто "Настройки на модул "Продажби и фактуриране" са достъпни следните настройки:
 • Бърз режим на избор на артикули при продажба - тази настройка се отнася до това, дали програмата да пита потребителя за количество и цена. Ако е избран бърз режим, програмата автоматично ще прилага цената по подразбиране и количество = 1 бр. Ако най-често продавате единични бройки от повечето артикули, би било добра идея да разрешите тази опция. Тя от своя страна се прилага в два различни случая, които са независими един от друг:

  - Разрешен при избор от списъка на артикулите - настройката се отнася единствено до ръчното избиране на стоки от списъка на артикулите.
  - Разрешен при избор с баркод скенер - настройката се отнася единствено до избирането на стоки чрез баркод четец.
  - Изборът с баркод скенер се активира ръчно от потребителя - когато тази опция е разрешена, за да изберете стока чрез баркод четец ще е необходимо да натиснете бутона F1 от клавиатурата, преди да прочетете баркод етикета. В обратния случай прочитането с баркод скенер става автоматично.
 • Документ по подразбиране при продажба - по подразбиране при продажба програмата предлага създаване само на стокова разписка, за която по-късно може да бъде издадена и фактура. Ако обаче предпочитате по подразбиране да издавате винаги както стокова разписка, така и фактура, изберете опцията "Продажба с фактура и стокова разписка".
 • Отпечатването на стокови разписки без номенклатурни кодове е разрешено - ако тази опция е активирана, при печат на стокови разписки няма да бъде отпечатван номенклатурния код на артикулите в документа. Това е полезно, когато не е необходимо да предоставяте информация за кодовете пред клиента или пък просто желаете да разполагате с повече място за наименование на артикулите. По подразбиране опцията не е активна.
 • Отпечатването на фактури без номенклатурни кодове е разрешено - както и по-горе, позволява отпечатването на фактури и ДКИ без номенклатурни кодове.
 • Отпечатване на стокови разписки с цени с включен ДДС - В случай, че не желаете в стоковите разписки, които давате на клиента да се вижда размера на начисления ДДС, активирането на този опция ще инструктира програмата да отпечатва всички цени с начислен ДДС, т.е. данъкът няма да бъде изведен на отделен ред, както е при фактурите.
 • Отпечатване на стокови разписки без цени (само количества) - ако по някаква причина не желаете в отпечатаните стокови разписки да фигурират каквито и да било цени, можете да активирате тази настройка. При това положение в стоковите разписки ще се виждат само количествата.
 • Отпечатване на пълна информация за доставчика и клиента в стоковите разписки - Активирането на тази опция ще разреши на програмата да отпечатва цялата информация за страните по сделката и в стоковите разписки (което освен наименованието на доставчика и клиента, включва също и населеното място, адреса, ЕИК по БУЛСТАТ, ИН по ЗДДС и МОЛ). Ако пък за Вашите цели е достатъчно в стоковата разписка да се отпечатват само имената на доставчика и клиента, деактивирането на тази опция ще направи точно това.
 • Отпечатване на задълженията на клиента в стоковите разписки - Когато тази опция е активирана, при печат на стокова разписка програмата ще отпечатва в документа и размера на задълженията на клиента към момента на отпечатването (ако има такива).
 • Отпечатване на срока за плащане във фактурите - Когато тази опция е активирана, при печат на фактура програмата ще отпечатва в документа и падежа (крайната дата за плащане по текущата сделка).
 • Визуализиране на продажните цени при избор на артикул - тази настройка се отнася до това, как да Ви бъде показвана продажната цена на стоките в списъците за избор на артикули. Възможно е да инструктирате програмата да показва нетните цени, цените с ДДС или и двете едновременно.
 • Запомняне и автоматичен избор на последния използват клиент - тази настройка указва на програмата да запаметява и избира автоматично последния клиент, на който сте издавали някакъв документ в модул "Продажби". Опцията е приложима в случаите, при които рядко се съставя поименен документ на конкретен клиент, а вместо това се работи предимно с фиктивен контрагент, към който се отчитат повечето продажби на дребно.
 • Автоматично обединяване на еднаквите артикули - когато тази опция е активирана, след запис на документа програмата ще обедини артикулите, чиито реквизити за код, наименование, мярка и цена съвпадат, така че те да се появяват на един ред, вместо на няколко реда в документа. Същата опция се прилага и при генериране на сборна фактура към няколко стокови разписки, така че еднаквите артикули да се сумират на един ред.
 • По подразбиране операциите с днешна дата на плащане се третират като изплатени - тази опция инструктира програмата да маркира като изплатени продажбите, по които датата на плащане съвпада с днешната дата. Това спестява на потребителя необходимостта да погасява задължението по-късно в модул "Приходи и разходи".
 • Автоматично погасяване на задължения - Когато е зададено автоматично погасяване на задължения на клиента, при въвеждане на платената сума и последващ запис на операцията, програмата ще проверява дали клиентът има стари неизплатени задължения, и ако такива бъдат открити, ще ги погаси в хронологичен ред до размера на сумата, която е въведена в полето "Платени:". Алтернативен вариант на автоматичното погасяване е ръчно погасяване на задълженията в модул "Приходи и разходи".
 • Филтриране по период при зареждане на списък с издадени документи - тази опция Ви позволява да ограничите броя на показваните документи в списъците с издадени документи до операциите от настоящия месец, настоящата година или да премахнете ограничението. При натрупването на голям брой документи от определен вид, показването им на екрана би могло да отнеме известно време, а и обикновено е ненужно.
 • Сортиране на артикулите в списъците - позволява на потребителя да укаже автоматично сортиране на артикулите по номенклатурен код или по наименование на артикула. По подразбиране програмата сортира артикулите по тяхното наименование, но извън тази настройка винаги е възможно артикулите да се сортират ръчно по който и да е параметър като се кликне върху колоната, по която потребителят желае да бъдат сортирани данните.
 • Отпечатването на оферти без номенклатурни кодове е разрешено - ако тази опция е активирана, при печат на оферти няма да бъде отпечатван номенклатурния код на артикулите в документа.
 • Оцветявай активните текстови полета - ако тази опция е активирана, програмата ще оцветява в различен цвят полетата, които в момента са активни, т.е. в които пишете в момента. Опцията позволява по-лесно визуално разпознаване на полето, в което се намирате в момента. Ако по някаква причина желаете да изключите това оцветяване, можете да го направите тук.
 • Разделител на полетата при експорт в CSV - позволява да се настрои знака, който ще се използва за ограничител на колоните от данни при експорт на данните от програмата към външен файл във формат CSV, за допълнителна обработка в електронни таблици или за постоянно съхранение на справки и т.н. Опцията е валидна само за StoreHouse PRO, тъй като само в тази версия може да се използват функциите за експорт в програмата. Възможностите за избор са между "автоматично зададен от системата" (прилагат се регионалните настройки в контролния панел на Windows), запетая, или точка и запетая.
 • Автоматична корекция на ориентацията на листа - голяма част от справките в програмата изискват ориентацията на листа при печат да бъде "landscape" (пейзажно), за да разполагате с повече място да отпечатване на широки таблици. Документи като стокови и складови разписки, фактури, ДКИ, както и някои справки пък изискват разположението да е от типа "portrait" (портретно). За да се спести на потребителя необходимостта всеки път да коригира ориентацията на листа преди печат, програмата предлага възможност за автоматично нанасяне на тази корекция преди печат на конкретния документ или справка.
 • Отпечатване на лого - платената версия на програмата Ви предлага възможност да укажете файл във формат BMP (Windows bitmap), който да се отпечатва като каре с лого и контактна информация върху документи от следните типове: стокови разписки, фактури (както и ДКИ или проформи), гаранционни карти, оферти и заявки. С други думи върху всички видове документи, които потенциално бихте предоставяли на клиентите си. Както е видно и от подменюто, можете да разрешите или забраните отпечатването на логото както само върху избрани от Вас видове документи, така и върху всеки от тях. Обърнете внимание, че хоризонталният размер на логото не трябва да надхвърля 2000 пиксела, и че при отпечатване то се мащабира пропорционално от програмата, докато не се запълни цялата ширина на листа. Ето защо лога с квадратна форма не са подходящи. Ако вашето лого е такова, можете, използвайки някакъв графичен редактор, да създадете празно изображение с дължина не по-голяма от 2000 пиксела и подходяща височина, и в него да вмъкнете оригиналното лого, така че да се създаде необходимото позициониране на логото върху листа. Ако пък разполагате с готови фирмени бланки - отпечатани в печатница, можете да укажете на програмата, вместо да отпечатва лого, да оставя определено празно място в горната част на листа, за да не се застъпва отпечатаното от нея с отпечатаното върху фирмената бланка
 • Отпечатвай фактурите и стоковите разписки с 20 мм допълнителен отстъп отляво - тази опция е активирана по подразбиране, но можете да я изключите при необходимост. Това, което прави тя, е да отпуска допълнително бяло поле с размер 20 мм в лявата част на документите, за удобство при прикрепване към някои видове папки.
 • Големина на шрифта при печат на артикулите във фактури и стокови разписки - използвайте опциите към тази настройка, за да укажете на програмата с колко голям шрифт желаете да се отпечатват текстовете в редовете с артикулите при издаване на документи от програмата.
 • Използвай икономичен печат - когато тази опция е активирана програмата ще се опитва да отпечатва документите по начин, който изисква по-нисък разход на консумативи. Ако разходите за мастила или тонер на печатащото устройство Ви притеснява, можете да активирате тази опция.
 • Настройка на печата - позволява да направите моментна настройка на печатащото устройство. Настройката не е устойчива и ще важи единствено докато програмата е включена. При изключването направените от Вас настройки на печата ще бъдат анулирани.
 • Автоматична проверка за по-нова версия при стартиране на програмата - ако тази опция е активирана, при всяко свое стартиране StoreHouse ще се свързва със сайта www.itodorov.com и ще проверява за наличието на по-нова версия на продукта. Ако нямате време и желание да следите сами за публикуването на нови версии, но същевременно искате да сте информирани за всяка по-нова версия, добра идея е да оставите тази опция включена. (потребителите на StoreHouse PRO биват уведомявани автоматично чрез пощенски списък при издаването на нови версии).
От друга страна, "Глобални настройки" са такива, които важат за всички потребители на продукта, които споделят същата база данни (било то на един компютър или в рамките на една и съща локална мрежа).

Глобалните настройки са:
 • Операциите без достатъчна наличност са разрешени - по подразбиране StoreHouse няма да Ви позволи да продавате "на червено" или да произвеждате изделия/услуги, без да имате достатъчна наличност от всички необходими стоки и материали. Ако желаете да игнорирате това ограничение, можете да активирате тази опция, при което в случай на недостиг от определен артикул, наличността му просто ще бъде отрицателно число. Все пак, добра идея е да не го правите, тъй като предупрежденията на програмата ще Ви помогнат да водите отчетността в склада по-точно, най-малкото защото недостигът от даден материал или стока може да бъде за Вас както сигнал, че трябва да направите нова доставка, така и предупреждение, че не сте отразили правилно някоя доставка, че сте объркали състава на определена разходна норма или количеството на артикулите в друга операция, което е довело до прекомерното изразходване на недостигащия артикул.
 • Номенклатурните кодове на клиента се използват по подразбиране - тази настройка е приложима единствено в StoreHouse PRO, където за всеки артикул е възможно да има неограничен допълнителен брой номенклатурни кодове, всеки от които асоцииран с определен контрагент. Когато тази опция е включена, програмата ще проверява, дали артикулите в документа имат специални кодове, които да се използват с избрания от Вас контрагент, и при наличието на такъв асоцииран номенклатурен код, програмата ще отпечатва него, вместо кода, под който артикулът присъства във Вашата собствена номенклатура на артикулите.
 • Точност при изчислението на ед. доставна цена и себестойност - тази опция Ви позволява да определите с каква прецизност ще се изчислява себестойността на артикулите, както и с каква точност ще се съхранява информацията за доставните цени. Възможните стойности са от 2-ия до 5-ия знак, като по подразбиране точността при StoreHouse LITE е до втория знак след десетичната запетая (което е и максималната точност при безплатната версия), а при PRO версията - до третия. Задайте по-висока точност, ако доставяте или произвеждате артикули, чиято стойност е по-малка от 1 стотинка. Имайте предвид, че настройката важи за цялата програма и за всички артикули и е желателно да направите настройката още в самото начало, преди да започнете да извършвате реални операции с програмата. Ако евентуално е необходимо точността да бъде повишена това може да стане в произволен момент, но не е желателно да бъде намалявана след като сте използвали по-висока стойност, тъй като рискувате да загубите точност в определени части на програмата.
 • Точност при изчислението на продажна цена - както и при горното, но се отнася за продажните цени. Ако продавате артикули, чиято стойност е по-ниска от 1 стотинка, можете да зададете по-висока точност, но определено не трябва да намалявате точността след като вече сте извършвали операции с по-голяма прецизност. При безплатната версия максималната прецизност е до втория знак, а при PRO версията - до петия знак след десетичната запетая.
 • Сортиране на номенклатурните кодове на артикулите - по подразбиране програмата третира номенклатурните кодове като текстови стойности, тъй като могат да съдържат както цифри, така и други знаци. Чрез тази опция можете да изберете дали желаете те да бъдат третирани като буквено-цифрови или само като цифрови стойности. Настройката има отношение единствено към начина, по който тези стойности се сортират в списъците.
 • Предупреждение при продажба под себестойност - наименованието на тази настройка е достатъчно описателно за това, което прави тя, а именно да предупреждава потребителя при опит да продаде нещо под неговата текуща себестойност.
 • Автоматично предлагай създаването на архив 24 часа след последното архивиране - [i]желателно е да оставите тази опция включена, тъй като тя ще позволи на програмата да Ви предлага да създавате архив на данните ежедневно, което иначе е възможно да забравите да направите. Запомнете - редовното архивиране на данните и съхраняването на архивите на отделен физически носител е единствената 100% гарантирана мярка, която можете да предприемете, за да се защитите срещу инцидентни сривове от софтуерно или хардуерно естество, които евентуално биха могли да доведат до загуба на ценна информация.


Следваща глава: Въвеждане на данните за Вашата фирма


Назад към съдържанието
0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).