Прехвърляне към съдържание


Отпечатване на Вашето лого върху фактурите


Отпечатване на Вашето лого върху фактурите (и други видове документи) в StoreHouse PRO

 

В тази статия ще демонстрираме и обясним процеса на създаване на лого на Вашата фирма, предназначено за употреба с продукта StoreHouse PRO и отпечатването му върху документите, които издавате чрез програмата.

 

StoreHouse PRO предлага възможност за отпечатване на Вашето собствено лого върху официалните документи, които издавате на своите контрагенти. Логото се отпечатва в горната част на листа, преди съдържанието на самия документ и трябва да бъде във формат BMP (Windows Bitmap). Документите върху които можете да отпечатате лого са: фактури, проформа фактури, стокови разписки, гаранционни карти, оферти и заявки. Разполагайки Вашите отличителни знаци върху тези документи, Вие можете да постигнете по-висока степен на персонализация, разпознаваемост на Вашата марка или запазен знак, дори да включите някаква допълнителна информация (като например данни за контакт с Вас).

 

Има два начина, по които можете да използвате тази възможност на продукта:

 

 • чрез подготвяне на изображение, което да се отпечатва автоматично с всеки поддържан тип документ;
 • чрез използване на готови бланки, които сте създали предварително в печатница
Настройки, свързани с отпечатването на лого

 

За да може StoreHouse PRO да отпечатва Вашето лого, трябва да направите някои настройки на програмата, чрез които да укажете как и къде да бъде отпечатвано логото. Тези настройки можете да направите чрез менюто "Настройки" -> "Предпочитания на потребителя" -> "Отпечатване на лого". Ще обясним накратко, един по един, елементите на това подменю.

 

Изображение

 

Избор на типове документи, върху които желаете да бъде отпечатвано логото:

 

 • Отпечатване на лого върху издадените стокови разписки
 • Отпечатване на лого върху издадените фактури
 • Отпечатване на лого върху издадените гаранционни карти
 • Отпечатване на лого върху издадените оферти
 • Отпечатване на лого върху издадените заявки
Когато пред някой от тези типове документи виждате отметка, това означава, че при отпечатването на такъв тип документ програмата ще отпечата и Вашето лого върху него. Активирането и деактивирането на отделните опции става чрез избирането им от менюто. Можете да активирате поотделно отпечатването за едни типове документи и същевременно да го забраните за други. По подразбиране отпечатването на лого е деактивирано за всички типове документи, така че ще се наложи ръчно да изберете тези от тях, върху които желаете да се отпечатва Вашето лого.

 

Избор на лого

 

От това подменю можете да изберете една от следните две опции:

 • избор на файл с лого на фирмата - чрез тази команда можете да посочите на програмата къде точно се намира предварително подготвеният от Вас файл във формат BMP, който съдържа логото Ви. Изберете файла и потвърдете избора си. Уверете се, че местоположението на този файл няма да се променя в последствие, тъй като в противен случай програмата няма да може да го отпечата върху листа. В случай, че решите да промените местоположението на файла, неговото име или пък да изберете нов файл, просто повторете същата процедура.
 • зареждане на лого от файл "logo.bmp" в директорията на базата данни - тази опция указва на програмата да проверява автоматично за наличието на файл с име "logo.bmp" в директорията, в която е разположена базата данни, и ако такъв бъде намерен, да го отпечатва в документите. Тази опция би била полезна, ако работите с повече от една база данни и отделните бази данни са на различни фирми (например, ако имате 2 или повече фирми). Чрез използването й ще си спестите необходимостта да променяте пътя към файла с логото всеки път, когато желаете да отпечатате документ от името на другата фирма (едва ли бихте желали да отпечатате фактура от една фирма, а логото върху нея да бъде на друга).
Печат на документите върху готови бланки с предварително отпечатано лого

 

Това подменю Ви дава възможност да изберете алтернативен вариант, при който Вашата фирма вече е поръчала отпечатването на готови фирмени бланки в печатница и желаете да осигурите правилното позициониране на съдържанието на документите върху тези бланки. Опциите в това подменю определят на какво разстояние от върха на листа да започва отпечатването на документите:

 

 • 20 мм допълнителен отстъп в горната част на листа - инструктира програмата да започне отпечатването на документа 20 милиметра по-надолу от началото на горната печатируема област на листа. Това позволява да укажете, че върху готовата бланка е отпечатана информация с височина до 20 мм, която трябва да не бъде припокривана от документа;
 • 40 мм допълнителен отстъп в горната част на листа - същото като горното, но с отстъп 40 мм;
 • 60 мм допълнителен отстъп в горната част на листа - същото като горното, но с отстъп 60 мм;
 • 80 мм допълнителен отстъп в горната част на листа - същото като горното, но с отстъп 80 мм;
 • 100 мм допълнителен отстъп в горната част на листа - същото като горното, но с отстъп 100 мм;
 • нека програмата определи сама, съобразно избраното лого - това е опцията, която е активирана по подразбиране. Тя указва на програмата да изчисли височината на отпечатваното лого (в случай, че използвате собствен файл с лого) и да започне отпечатване на документите след него, така че съдържанието им да не припокрие логото.
Изисквания към файла с логото и подготвяне на нов файл за употреба с продукта

 

Както стана дума и по-горе в тази статия, файлът, в който се намира Вашето лого трябва да бъде във формат BMP. Ако Вашият файл е в друг формат, можете лесно да го конвертирате към желания чрез повечето програми за обработка на изображения.

 

Особено важно е да обърнете специално внимание на пропорциите на логото. Причината за това е, че при отпечатване програмата ще разпъне файла до запълване на широчината на листа и едновременно с това ще увеличи пропорционално неговата височина. При квадратно (или близко до квадрат лого) това би означавало, че долният край на логото ще стигне до средата на страницата и то ще стане огромно, а Вие не бихте искали това. Ето защо, за да избегнете подобен проблем, ще трябва да създадете една празна (бяла) подложка с препоръчителните пропорции и да позиционирате логото върху нея така, както бихте желали да се появява при отпечатване. Широчината на тази подложка не трябва да надхвърля 1900-2000 пиксела, а препоръчителната височина е в порядъка на 150-250 пиксела. Можете да прегледате приложените по-долу примерни варианти, за да се ориентирате по-добре:

 

Изображение

 

Изображение

 

Изображение

 

Забележка: Примерните изображения са във формат JPEG и затова не са съвместими с програмата. Ако желаете да направите тестове с тях, можете да ги изтеглите в BMP формат от тази връзка и от тази връзка.

 

Желателно е изображението да е с максималната възможна разделителна способност, за да се избегне т.нар. "пикселиране" на картинката при печат. Горните няколко примера са с по-ниска от препоръчителната разделителна способност, тъй като в противен случай файловете биха били прекалено големи за целите на тази статия, но тук е важно просто да илюстрираме процеса и крайния резултат.

 

Надяваме се, че информацията в тази статия Ви е била от полза. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете в нашия форум за техническа поддръжка.


 • Анастасия Иванова харесва това


0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).