Прехвърляне към съдържаниеСнимка

StoreHouse (Lite/Pro) - 0.10.5


 • Заключена тема Тази тема е заключена
Няма отговори към тази тема

#1 Елизия Софтуер

Елизия Софтуер

  Елизия Софтуер

 • Администратор
 • ПипПипПипПип
 • 1224 Мнения:

Публикувано: 07.11.2006 - 13:28

Версия 0.10.5 на продукта StoreHouse включва следните нововъведения и корекции:

нови функционални възможности:
 • В PRO-версията е добавена възможност за по-прецизни изчисленията на себестойностите и доставните цени на артикулите. Максималната точност вече е до петия знак след десетичната запетая. В Lite-версията, точността остава до втория знак. Контролирането точността на изчисленията става от менюто "Настройки".
 • Въведен е нов метод за преизчисление на себестойностите на изделията и услугите, който ще доведе до по-бърза и ефективна работа с големи масиви от данни.
 • В модула за създаване и редктиране на контрагенти е добавена възможност да се активира използването на ЕИК, вместо номер от НДР и Булстат.
 • В модула за доставки е добавена възможност за изчисление на ед. цена на артикула, на базата на общата доставна стойност.
 • В справката за "наличности и вложени средства" е добавена възможност за показване само на артикулите, чиято наличност е под критичния минимум.
 • Артикулите, чиято наличност е отрицателно число, вече могат да бъдат изключвани от справката за "наличности и вложени средства".
 • В менюто "Изтриване на операции и документи" е добавена е възможност за изтриване на оферти.
 • В редактора за създаване и редактиране на стоки и материали е добавена възможност за ръчно коригиране на себестойността на артикула.
 • Операцията за "изтриване на документи по типове и периоди" вече поддържа изтриването на всякакви документи, създавани чрез програмата.
 • Добавена е възможност за филтриране на резултатите в модула за приходи и разходи, според типа на плащане - в брой или по банков път.
промени по съществуващи модули и функции:
 • Настройката за използване на ЕИК, вместо Номер от НДР и Булстат е преместена от менюто "Настройки" - в "Данни на фирмата".
 • Премахната е колоната "други разходи" от модул "Стоки".
 • Полето "рецепта" в модул "Стоки" е преименувано на "Изделие".
 • В справката за "наличности и вложени средства" е добавен бутон "Настройки", чрез който се контролират някои аспекти на поведението на справката.
 • Подобрено и обновено контекстно меню в модул "Стоки".
 • Подобрения в редакторите за създаване и редактиране на стоки и изделия/услуги. Добавена е по-точна проверка за валидност на въведените данни.
 • За стойност на полето "предадено от", при съставяне на стокова разписка, по подразбиране вече ще се взима името на оператора, който работи с програмата, освен ако изрично не бъде избрано друго име.
отстранени бъгове:
 • Изцяло коригиран модул "Оферти". Отстранен е проблемът, водещ до съобщение от типа "Column not unique".
 • Отстранен е проблемът в диаграмата на приходите и разходите, който понякога водеше до срив в програмата.
 • Корекции и отстранени проблеми в редакторите за създаване и редактиране на стоки и изделия/услуги.
 • Корекция на проблеми в модул "Доставки", свързани с полето за начисляване на ДДС.
 • Отстранен е проблема с промяната на мерната единица за вече съхранени артикули.

Считано от тази версия на продукта, вече не се поддържат операционните системи Windown98(SE), WindowsME и WindowsNT. Минималното изискване за коректна работа на StoreHouse е компютър с инсталиран Windows2000 или по-нова ОС.


1 потребители четат тази тема

0 потребител(и), 1 гост(и), 0 анонимен потребител(и)