Прехвърляне към съдържаниеСнимка

Нова версия на StoreHouse Lite и StoreHouse Pro - 0.11.5


  • Заключена тема Тази тема е заключена
Няма отговори към тази тема

#1 Елизия Софтуер

Елизия Софтуер

    Елизия Софтуер

  • Администратор
  • ПипПипПипПип
  • 1224 Мнения:

Публикувано: 04.10.2007 - 09:21

Издадена е нова версия на продукта. Ето какво ново ще намерите в нея:

- Нов модул за управление на контрагентите. Освен по-удобния интерфейс, в него е добавена и възможност за отпечатване на списъка с клиентите и доставчиците, а също и експортирането им в CSV формат (в PRO версията), за допълнителна обработка в електронни таблици и др. подобни продукти. Функцията за бързо търсене в списъците с контрагентите вече може да се използва без значение на това, дали името се изписва с малки или главни букви.
Диалоговият прозорец за избор на клиент/доставчик (при операциите, в които това е приложимо) е с подобрена функционалност и дава достъп до основната част от функциите, достъпни в основния модул "Контрагенти". И тук функцията за бързо търсене е преработена така, че на потребителя да не се налага да спазва малки и главни букви при търсене в списъка.

- Проблемът от предишната версия на програмата, вследствие на който беше невъзможно да бъде изтрит вече създаден (неучастващ в операции) контрагент е отстранен.

- Към възможните продажни цени по подразбиране за отделните контрагенти е добавена и възможност за автоматична продажба по себестойност и по последна доставна цена. Предвидено е добавянето на възможност за продажба по собствена цена (асоциирана с конкретния клиент), но тази функция ще бъде добавена в следващата версия на програмата. (в PRO версията)

- Списъците с издадени документи (достъпни от диалоговите прозорци за зареждане на съхранени документи) вече могат да бъдат отпечатвани на принтер. (само в PRO версията)

- В модул "Продажби" е добавена възможност за вписване на суми с отрицателна стойност. Това може да използвано при оформянето на документи, касаещи авансови плащания.

- В модула за "Гаранционни карти" е добавена възможност за търсене по сериен номер на артикулите, за които са издадени такива карти. (само в PRO версията)

- В модул "Заявки" е добавена възможност за отпечатване на заявките и на английски език, освен на български език. В тази връзка е променен и диалоговия прозорец за вписване на данните на фирмата (меню "Номенклатури" -> "Данни на фирмата"). В него ще намерите няколко допълнителни полета, в които е необходимо да впишете данните на фирмата Ви на латиница, в случай, че желаете да се възползвате от новата възможност. Ако не направите това, по подразбиране ще бъдат използвани българските еквиваленти на необходимите данни. Изборът на език, на който да се отпечатват заявките става от бутона "Допълн. функции" във въпросния модул. (само в PRO версията)

- В модул "Приходи и разходи" вече е възможно да се отпечатва на принтер и типа на плащането (банково или в брой). Досега тази информация беше достъпна единствено на екрана. (само в PRO версията)

- В модул "Продажби" (Допълнителни данни) е добавено поле за вписване сумата, която е заплатил клиента (ако е направено плащане), така че да се избегне необходимостта от ръчно въвеждане на плащането в модул "Приходи и разходи". По този начин едновременно с автоматичното създаване на запис за всяка операция (продажба), ще бъде отразявана и точната сума, която е платена (ако такава е въведена от оператора). (само в PRO версията)

- В модул "Доставки" е добавено опционално поле, което (аналогично на горния случай) служи за указване на това, дали плащането към доставчика е извършено или не. Това има отношение единствено към начина, по който се отразява операцията в модул "Приходи и разходи". (само в PRO версията)

- Премахнато е ограничението при печат на складови разписки (за доставка на стоки), поради което до този момент не беше възможно да бъде отпечатана операция с повече от 40 артикула.

- В списъците за избор на съхранени документи е коригирано поведението на бутона "От... До...", служещ за бързо избиране на предварително дефинирани периоди от време. До този момент беше необходимо след избирането на период чрез тази функция, да бъде натискан и бутона "Опресни". Това вече става автоматично.

- При отпечатване на стокови разписки без ед. цени и общи стойности е коригирано отпечатването на документа.

и др.

С пожелания за успешна работа с продукта,
Иван Тодоров

Добавка:

На 05.10.2007 г. беше издадена и версия 0.11.5 beta 3, която включва две малки поправки в модул "Продажби":

- възможност за въвеждане на дробни стойности при търговските отстъпки;
- при въвеждане на количество за продавания артикул, ако от списъка за бърз избор на цени е избрана нова цена, количеството се променяше автоматично на 1. Този проблем е отстранен.1 потребители четат тази тема

0 потребител(и), 1 гост(и), 0 анонимен потребител(и)